TURNIEJ DEBAT OKSFORDZKICH – regulamin

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie serdecznie zaprasza uczniów do udziału w I Turnieju Debat Oksfordzkich pod patronatem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Turniej odbędzie się 22 marca br. o godz.10.00 w budynku I LO w Krośnie przy ul. P. Skargi 2. Dla uczestników i zwycięzców przewidziane są cenne nagrody i pamiątkowe dyplomy. Opiekunów drużyn zapraszamy do uczestnictwa w Turnieju w charakterze członków Jury.  Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa  drużyny w debacie do końca lutego br.  W razie pytań prosimy o kontakt z organizatorami Turnieju (mgr Marcin Pudło tel. 693718987, mgr Paweł Zygarowicz  tel. 607506745)

Tezy debaty:

 1. Bez telefonu komórkowego dziś nie da się żyć.
 2. W Polsce powinna zostać wybudowana elektrownia atomowa.
 3. Rozwój przemysłu jest ważniejszy niż rozwój kultury.
 4. Współczesna młodzież nie jest tolerancyjna.
 5. Użycie siły w celach pokojowych jest usprawiedliwione.
 6. Polska nie jest państwem suwerennym.
 7. W obliczu problemu imigracji, ratunkiem dla Europy jest nacjonalizm.
 8. Ruch feministyczny w XXI w. czyni kobietom więcej szkody niż pożytku.

Regulamin:

 1. W Turnieju bierze udział 8 czteroosobowych drużyn ze szkół ponadgimnazjalnych. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. W fazie eliminacyjnej Turnieju drużyny zostają w drodze losowania przydzielone do grup.
 3. Rywalizacja w grupach odbywa się systemem „każdy z każdym” – każda drużyna bierze udział w trzech debatach odbywających się jednego dnia.
 4. O zwycięstwie w debacie decyduje werdykt trzyosobowej Komisji Ekspertów. Za wygraną debatę drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegraną 0.
 5. Awans do fazy finałowej Turnieju uzyskują 2 drużyny z każdej grupy, które uzyskały najwięcej punktów. W przypadku równej liczby punktów „meczowych” o awansie decyduje suma „małych” punktów przyznanych przez członków Komisji Ekspertów.
 6. Faza finałowa rozgrywana jest systemem pucharowym: drużyna, która przegra, odpada z Turnieju, drużyna zwycięska przechodzi do następnego etapu.
 7. Każda ze szkół uczestniczących w Turnieju wystawia drużynę składającą się z czterech mówców.
 8. Przed Turniejem drużyny mają możliwość poznania zakresu problematyki, której dotyczą tezy debat na danym etapie Turnieju.
 9. Każda debata toczy się wokół ustalonej wcześniej tezy, której broni strona Propozycji, a którą próbuje obalić strona Opozycji.
 10. O tezach będących przedmiotem debat uczestnicy są powiadamiani co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem kolejnego etapu Turnieju.
 11. O wystąpieniu drużyny „za” lub „przeciw” tezie decyduje losowanie przeprowadzone przez organizatorów pół godziny przed debatą. W przypadku fazy grupowej na 15 minut przed rozpoczęciem debaty.
 12. Debatę prowadzi marszałek debaty.
 13. Debatę rozpoczyna pierwszy mówca strony Propozycji. Następnie głos zabiera pierwszy mówca strony Opozycji. Dalej głos zabierają na przemian kolejni mówcy Propozycji i Opozycji.
 14. Czas wypowiedzi jednego mówcy nie może przekroczyć 4 minut.
 15. Podczas wypowiedzi każdy mówca musi umożliwić stronie przeciwnej zgłoszenie co najmniej dwóch pytań/informacji (jeśli takowe zostaną zasygnalizowane przez podniesienie ręki).
 16. Wystąpienia mówców muszą być samodzielnymi wypowiedziami, bez odczytywania z kartki, tabletu, komputera itp. urządzeń.
 17. W trakcie debaty zabronione jest korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych i audiowizualnych.
 18. Używanie w trakcie debaty słów wulgarnych lub argumentów ad personam jest zabronione i skutkuje punktami ujemnymi lub dyskwalifikacją całego zespołu.
 19. Wszelkie wątpliwości dotyczące regulaminu i protesty związane z przebiegiem Turnieju rozpatruje i rozstrzyga Komisja Regulaminowa, której skład tworzą przedstawiciele organizatorów. Komisja podejmuje decyzje o charakterze merytorycznym i organizacyjnym, sprawuje nadzór nad przebiegiem konkursu. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.