MATHS TEAM CUP – Regulamin

logo_M_T_CRegulamin konkursu MATHS TEAM CUP

 1. Uczestnictwo
  „MATHS TEAM CUP”  to zawody drużynowe dla uczniów szkół podstawowych Krosna i powiatu krośnieńskiego. Drużyny składają się z czterech  uczniów z tej samej szkoły podstawowej. Konkurs trwa 90 minut.
  Konkurs jest dwuetapowy, pierwszy etap polega na wyłonieniu w macierzystej szkole podstawowej drużyny 4-osobowej , która będzie reprezentować szkołę na finale , który odbędzie się w Gimnazjum Dwujęzycznym im. Mikołaja Kopernika w Krośnie, przy ul. Piotra Skargi 2. Każda szkoła odpowiada samodzielnie za przeprowadzenie etapu szkolnego.
 2. Cele konkursu
  • Popularyzowanie matematyki wśród młodzieży,
  • Propagowanie zasad zdrowego współzawodnictwa,
  • Promocja Gimnazjum Dwujęzycznego w Krośnie
 3. Rejestracja
  Szkoła musi  zgłosić uczestnictwo drogą elektroniczną na adres mathsteamcup@gmail.com do daty zakończenia rejestracji. Wszystkie istotne informacje dotyczące dat, liczby zarejestrowanych drużyn będą dostępne  na stronie organizatora http://lo1krosno.info.pl/ w zakładce Konkursy/Konkurs matematyczny „Maths Team Cup”. Każda szkoła może być reprezentowana przez co najwyżej jedną drużynę Organizatorzy zawodów zastrzegają sobie prawo do wyrażenia zgody na rejestrację dodatkowej drużyny ze szkoły w przypadku dostępności miejsc po dacie zakończenia rejestracji.
 4. Dzika karta
  Organizator zawodów może przyznać szkole tak zwaną Dziką Kartę. Szkoła, która otrzymała Dziką Kartę może zarejestrować jedną dodatkową drużynę. Lista szkół, które otrzymują Dziką Kartę w każdym roku będzie umieszczana na stronie zawodów przed rozpoczęciem rejestracji.
 5. Rozpoczęcie zawodów
  Uczestnicy powinni przybyć na miejsce zawodów punktualnie oraz przestrzegać instrukcji organizatorów. Przed startem zawodów każda drużyna otrzymuje zaklejoną kopertę zawierającą pierwszych sześć zadań. Koperty mogą zostać otwarte tylko na polecenie organizatorów, którzy w ten sposób rozpoczynają zawody.
 6. Rozwiązywanie zadań
  Uczestnicy pracują nad którymkolwiek z sześciu zadań, które posiadają; odpowiedzią na nie jest zazwyczaj pojedyncza liczba. Gdy tylko drużyna dojdzie do wniosku, że jej odpowiedź jest poprawna, jeden z członków drużyny podchodzi do punktu kontrolnego zaprezentować odpowiedź zapisaną na kartce zawierającej to zadanie. W punkcie kontrolnym odpowiedź jest sprawdzana i jeśli jest poprawna, to jest oznaczana przez poprawiającego. Liczba prezentacji rozwiązania jest nieograniczona, niemniej, po trzeciej nieudanej próbie poprawiający może zażądać od uczestnika zaprezentowania pełnego rozwiązania poza odpowiedzią numeryczną.
 7. Poprawiający i wydający zadania
  W punkcie kontrolnym jest wielu poprawiających i każdy z nich sprawdza tylko konkretne zadanie. Szczegóły organizacyjne zostaną ogłoszone na miejscu przed rozpoczęciem zawodów. Jeśli wielu uczestników podejdzie do danego poprawiającego w tym samym czasie, przyjmowani są w kolejności podejścia. Kartka z prawidłową odpowiedzią oznaczona przez poprawiającego jest wręczana przez zawodnika osobie wydającej zadania. Tylko oznaczone zadania wręczone wydającemu zadania są uważane za rozwiązane. W takim wypadku drużyna otrzymuje nowe zadanie. Procedura ta jest powtarzana aż do upłynięcia czasu zawodów lub rozwiązania wszystkich problemów. Liczba problemów będzie ogłoszona przed rozpoczęciem zawodów.
 8. Zakończenie zawodów
  Zawody trwają dziewięćdziesiąt minut. Po upływie czasu zawodów, nie można ustawiać się w kolejce do punktu kontrolnego. Uczestnicy, którzy są już obecni w kolejce, mogą zaprezentować swoje rozwiązania poprawiającemu. Zadania złożone po upływie czasu zawodów uważa się za złożone w momencie zakończenia zawodów.
 9. Zwycięzca
  Wygrywa drużyna, która rozwiązała najwięcej zadań. Jeśli wiele drużyn rozwiązało tyle samo zadań, zwycięzcą jest drużyna, która rozwiązała zadanie o największym numerze. W przypadku dalszego remisu, rozstrzyga drugi największy numer rozwiązanego zadania, itd. W przypadku gdy wiele drużyn rozwiązało dokładnie te same zadania, zwycięzca jest wyznaczany na podstawie dogrywki (specjalny zestaw zadań).
  Tytuł Laureata uzyskują trzy pierwsze  drużyny, wyłonione zgodnie z powyższym kryterium. Kolejna drużyna uzyskuje wyróżnienie, pozostałe drużyny otrzymują dyplomy uczestnictwa. Dla zwycięzców i wyróżnionych  przewidziano nagrody rzeczowe i dyplomy.
 10. Dozwolone przybory
  Dozwolone są jedynie standardowe przybory do pisania i rysowania. Wykorzystanie jakichkolwiek urządzeń elektronicznych (kalkulatorów, notebooków, itp.), środków komunikacyjnych (telefonów, Internetu, itp.), a także literatury i własnych notatek jest zabronione. Współpraca jest dozwolona tylko pomiędzy członkami danej drużyny.
 11. Ważność zasad
  Powyższe zasady obowiązują wszystkie uczestniczące drużyny. Poprzez rejestrację drużyna potwierdza, że przeczytała i rozumie zasady oraz że zobowiązuje się do ich przestrzegania podczas zawodów. Nieprzestrzeganie zasad może skutkować dyskwalifikacją drużyny.
 12. Terminarz konkursu
  • Rejestracja drużyn od 7 stycznia 2016 r. do 29 lutego 2016 r. pocztą elektroniczną na adres mathsteamcup@gmail.com,  po wypełnieniu formularza, dostępnego na stronie (http://lo1krosno.info.pl) w zakładce Konkursy.
  • Opublikowanie listy szkół uczestniczących w zawodach do 5 marca 2016 na stronie konkursu
  • Potwierdzenie telefoniczne udziału szkoły w konkursie przez opiekuna drużyny 13 43 204 50 (do 8 kwietnia 2016 r.)
  • Rozpoczęcie zawodów: 14 kwietnia 2016 r., godz 10.00 w Gimnazjum Dwujęzyczne w Krośnie, ul. Piotra Skargi 2 (rejestracja uczestników od 9.30)
  • Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród bezpośrednio po zakończeniu rywalizacji